Siła kobiet

Siła kobiet

Parafrazując myśl Heraklita z Efezu: „Jedyną rzeczą stałą jest prawo ciągłej zmiany”, mogę śmiało powiedzieć, że w ludzkim życiu zmiana to jedna z niewielu rzeczy, jakich możemy być pewni. Tym razem zwrócę się do kobiet, gdyż sama jestem kobietą i z...