Ominiesz klientów, ominiesz sukces – lekcja od Ziga Ziglara

W świecie sprzedaży istnieje wiele technik, metod i narzędzi, które mają na celu zwiększenie efektywności i osiągnięcie sukcesu. Jednak nawet najbardziej zaawansowane strategie nie przyniosą rezultatów, jeśli sprzedawca unika bezpośredniego kontaktu z klientem. Słowa Ziga Ziglara: „Pracowici i skrupulatni nie napotkają na swojej drodze korków” doskonale oddają istotę problemu – tylko poprzez aktywne działanie można osiągnąć zamierzony cel. Unikanie spotkań i rozmów telefonicznych z klientami jest jak omijanie kluczowego etapu w drodze do sukcesu, prowadząc w efekcie do stagnacji i porażki.

Unikanie kontaktu – droga do samozagłady

Sprzedaż opiera się na relacjach, a relacje buduje się poprzez bezpośredni kontakt. Unikanie spotkań czy rozmów telefonicznych z klientami może wynikać z różnych przyczyn – lęku przed odrzuceniem, braku pewności siebie czy obawy przed negatywnymi reakcjami. Niezależnie od przyczyny, skutki są zawsze negatywne.

 1. Brak relacji z klientem:
  • Bez regularnego kontaktu, trudno jest zbudować relację opartą na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Klienci oczekują, że sprzedawca będzie dostępny, otwarty i gotów do rozmowy o ich potrzebach.
 2. Utrata szans sprzedażowych:
  • Każde nieodebrane połączenie i każde pominięte spotkanie to potencjalnie stracona szansa na zamknięcie sprzedaży. W świecie konkurencji, inny sprzedawca może szybko zająć Twoje miejsce.
 3. Brak informacji zwrotnej:
  • Bez rozmowy z klientem nie dowiesz się, jakie są jego oczekiwania, potrzeby i obawy. Brak informacji zwrotnej uniemożliwia dostosowanie oferty do indywidualnych wymagań klienta.

Skrupulatność i pracowitość – droga do sukcesu

Zig Ziglar podkreśla, że pracowitość i skrupulatność eliminują przeszkody na drodze do sukcesu. W kontekście sprzedaży oznacza to, że regularny kontakt z klientami jest nieodzowny. Nawet najlepsze techniki i narzędzia sprzedażowe nie zastąpią bezpośredniego dialogu.

 1. Aktywne działanie:
  • Aktywne poszukiwanie kontaktu z klientami, regularne umawianie spotkań i telefonowanie to podstawowe obowiązki sprzedawcy. Każdy kontakt to szansa na zbudowanie relacji i zaprezentowanie swojej oferty.
 2. Zgłębianie technik sprzedażowych:
  • Wiedza na temat technik sprzedażowych jest ważna, ale nie wystarczy sama w sobie. Nawet najlepiej przygotowany sprzedawca nie osiągnie sukcesu, jeśli nie będzie aktywnie działał i wykorzystywał swojej wiedzy w praktyce. Grunt to działanie i doświadczenie.
 3. Prezentacja oferty:
  • Kluczowym elementem sprzedaży jest umiejętność prezentacji oferty. Klient musi usłyszeć, jakie korzyści płyną z Twojej propozycji. Bez rozmowy, nawet najlepsza oferta pozostanie nieznana i niewykorzystana.

Konsekwencje unikania kontaktu

Brak regularnego kontaktu z klientami prowadzi do stagnacji i niepowodzeń. Sprzedawcy, którzy unikają rozmów i spotkań, sami stawiają sobie bariery nie do pokonania.

 1. Spadek motywacji:
  • Brak sukcesów sprzedażowych może prowadzić do spadku motywacji i poczucia własnej wartości. To błędne koło, które tylko pogłębia problem.
 2. Negatywne opinie:
  • Klienci, którzy nie mogą skontaktować się z sprzedawcą, mogą przekazywać negatywne opinie dalej, co wpływa na reputację i możliwości pozyskiwania nowych klientów.
 3. Utrata dochodów:
  • Bez aktywnego działania, sprzedaż spada, a wraz z nią dochody. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do poważnych problemów finansowych dla firmy.

Podsumowanie

Sprzedawcy, którzy unikają bezpośredniego kontaktu z klientami, sami sabotują swoje szanse na sukces. Słowa Ziga Ziglara: „Pracowici i skrupulatni nie napotkają na swojej drodze korków” przypominają, że tylko poprzez aktywne działanie, regularne spotkania i rozmowy telefoniczne można osiągnąć zamierzone cele. Nawet najlepsze techniki i narzędzia sprzedażowe nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z klientem. Aby osiągnąć sukces w sprzedaży, trzeba być nie tylko dobrze przygotowanym, ale przede wszystkim aktywnym i zaangażowanym.