Oto słowa ze średniowiecznego Brewiarza Rycerskiego:

„Duchowa energia Drogi potrzebuje sprawiedliwości i cierpliwości, by przygotować twój umysł. Droga rycerza jest prosta i trudna zarazem, bowiem wymaga odrzucenia niepotrzebnych rzeczy i nieistotnych przyjaźni. Dlatego właśnie na początku wahamy się, czy nią podążyć.

Oto pierwsza lekcja Rycerstwa:

wykreślasz wszystko, co do tej pory zapisałeś w księdze twojego życia – wszystkie niepokoje, brak wiary w siebie, kłamstwo.

Na ich miejsce wpiszesz słowo „ODWAGA”.

Rozpoczynając tym słowem podróż i podążając naprzód z ufnością w swoje możliwości i w to, że wszystko wokół sprzyja temu, co robisz pod warunkiem, że w to wierzysz.

Wtedy dotrzesz tam, dokąd powinieneś dotrzeć.”