Sześć powodów, dla których warto zostać trenerem

Blog

Liczba Specjalistów ds. szkoleń w Polsce rośnie nieprzerwanie od co najmniej sześciu lat. Zwiększyła się także znacznie liczba Firm Szkoleniowych skupiająca stałych i niezależnych Trenerów Biznesu. Analitycy zapowiadają dalszy rozwój branży w podobnym tempie, przynajmniej przez najbliższe dwa lata. Profesjonalna obsługa klienta to dzisiaj jeden z głównych elementów decydujący o konkurencyjności i przewadze firm, dlatego w najbliższych latach szkolenia dla grup pracowniczych zajmujących się telefoniczną i bezpośrednią obsługą klienta będą stanowiły podstawę działalności szkoleniowców. Chciałabym przytoczyć pierwsze sześć przychodzących mi do głowy powodów, dla których warto zostać Trenerem.

Pierwszy powód – trening umiejętności komunikacyjnych

Jest to zawód, który daje mi możliwość spotykania i poznawania wielu ludzi, których nigdy bym nie spotkała. Są to różne charaktery, rożne osobowości, różne temperamenty, a jednak w momencie, gdy zaczyna się szkolenie stajemy się jakby jednym zespołem, któremu przyświeca ten sam cel. Dzięki temu, że ludzie, których spotykam są za każdym razem inni, nabieram umiejętności porozumiewania się z każdym w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami i różnymi zawodami. Te treningi nauczyły mnie więcej o komunikacji międzyludzkiej niż niejeden przedmiot na studiach.

Drugi powód – gwarancja stałego rozwoju

Szkolenia to nie tylko przekazywanie aktualnie obowiązującej wiedzy na dany temat. To także kontakt z drugim człowiekiem, zatrudnionym w określonej organizacji, gdzie panują określone normy i zasady. Do każdego szkolenia muszę więc odpowiednio się przygotować zdobywając nowe informacje np. o strukturze organizacyjnej, panujących zwyczajach i regulaminach. Muszę także pozyskać informacje o produkcie i ofercie, aby przygotować odpowiednie przykłady i analizy przypadków. W związku z tym mam zagwarantowane ciągłe samodoskonalenie i szkolenie samej siebie. Poza tym w zawodzie Trenera, jak w wielu innych nic nie stoi w miejscu i wszystko ulega zmianie. Dobry Trener musi więc poznawać nowości związane ze szkoleniami, pozyskiwać informacje jak prowadzić treningi za pomocą nowoczesnych technik i jak urozmaicać szkolenia, aby były one dla każdego uczestnika zyskowną inwestycją i aby każdy nauczył się czegoś nowego. Dobry Szkoleniowiec dba o swój rozwój i dlatego bierze również udział w kursach, aby rozwijać własne umiejętności.

Trzeci powód – świetny start do kariery

Każdy kto predysponuje do stanowiska Specjalisty ds. szkoleń, czy Trenera, ma możliwość poznawania świata biznesu od każdej niemalże strony. Potem, gdy sam staruje z własną działalnością jest mu prze to znacznie łatwiej, bo przecież już wie od spotkanych na szkoleniach ludzi sukcesu na co zwracać uwagę, jakie są na rynku szanse i zagrożenia i gdzie może liczyć na wsparcie. Ponadto dbałość o ciągły własny rozwój też znacznie ułatwia mu samodzielne działanie. Ponieważ umiejętność właściwego komunikowania się jest w dzisiejszych czasach jedną z podstawowych i najważniejszych cech dobrego pracownika na każdym szczeblu i w każdym zawodzie, to praca trenerska jest najlepszym poligonem treningowym zdolności komunikacyjnych.

Czwarty powód – poznanie nowoczesnych technologii

Dzięki zawodowi, który wykonuję znam doskonale aplikacje potrzebne w tworzeniu np. prezentacji, czy pisaniu artykułów. Z racji tego, że obsługuję moich Klientów także przez Internet jestem zobligowana do śledzenia nowinek technicznych związanych z kontaktowaniem się na odległość. Ponadto do tworzenia i prowadzenia szkoleń, czy podczas kontaktu z moimi Odbiorcami w trakcie ustalania szczegółów przed przystąpieniem do szkolenia, musiałam poznać działanie np. palmtopa, kamery, aparatu fotograficznego. To wszystko przydaje mi się potem w życiu prywatnym.

Piąty powód – możliwość regulowania czasu pracy

Jako samodzielny Trener to ja ustalam sobie grafik szkoleniowy. Ustalam także harmonogram dnia tak, aby mieć wyznaczony czas na kontakt z Klientami, na udzielanie odpowiedzi na e-maile i telefony. Organizuję w miesiącu dni na zdobywanie i pogłębiane swojej wiedzy. Zarządzam bazą danych moich Klientów, piszę artykuły i uaktualniam szkolenia i prezentacje multimedialne. Mój grafik układam w taki sposób, aby nigdy nie zaburzać harmonii między czasem pracy, a czasem przeznaczonym i zarezerwowanym dla rodziny i przyjaciół.

Szósty powód – stabilny rynek pracy

Niezaprzeczalnym faktem jest, że do pracy trenerskiej trzeba mieć predyspozycje, wyraźną dykcję, miły głos, umiejętność porozumiewania się z ludźmi, ale też odporność na stres i przede wszystkim umiejętność precyzyjnego i ciekawego przekazywania informacji. Jasność i czytelność myśli oraz posiadanie różnorodnej wiedzy jest podstawą istnienia Trenera na rynku i jego sukcesu. Jeśli kandydat na Trenera spełnia wszystkie te warunki, to ma zapewniony stabilny rynek pracy, bo zapotrzebowanie na jego usługi jest, jak pisałam na początku artykułu, niezwykle duże. I właśnie między innymi dzięki takim argumentom ja sama zostałam Trenerem. Wykonuję ten zwód od wielu lat z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Jestem także przekonana, że ten wyjątkowy zawód – zawód Trenera motywacyjnego jest zawodem XXI wieku.

Katarzyna Książkiewicz