To wszystko o czym pisałam wcześniej, a co nierozerwalnie wiążę się z doskonaleniem pracowników, to bardzo istotne elementy procesu szkoleniowego i z pełną odpowiedzialnością podkreślam tu słowo proces. Jestem zwolennikiem kompleksowego wsparcia zespołów czyli prócz tego, że jako trener daję wiedzę, to pomagam ją potem wdrożyć w codziennej praktyce zawodowej. Zatem prócz szkoleń teoretycznych, warsztatowych, kładę po szkoleniach nacisk na możliwość korzystania z mentoringu, coachingu i wsparcia w postaci retreningów. To właśnie te elementy procesu szkoleniowego stanowią dla mnie jako trenera i coacha, fundament rozwoju kadry pracowniczej.

Takie podejście procesowe do szkoleń to odpowiedź na ważną potrzebę edukacji na najwyższym poziomie nie tylko wśród sprzedawców i liniowych pracowników obsługi klienta, ale także szeroko rozumiane wsparcie dla osób zarządzających tymi zespołami. To kształcenie nowej generacji wysokiej klasy specjalistów telemarketingu, sprzedaży, obsługi, komunikacji i ich bezpośrednich liderów wg najwyższych standardów.

Jako trenerowi zależy mi na nauczeniu i wypracowaniu konkretnych, praktycznych umiejętności, które będą miały przełożenie na wyniki Państwa działów sprzedażowych, obsługowych czy też Państwa małego, średniego, czy dużego przedsiębiorstwa.

Specjaliści, z którymi współpracuję, to wybitni eksperci, którzy przeszli rygorystyczną ewaluację. Układając szkolenia, biorę pod uwagę wszystkie informacje pozyskane od byłych i obecnych klientów. Nieustannie poszerzam wiedzę na tematy, w których się specjalizuję i śledzę na bieżąco to, co się dzieje na rynku w Polsce i na świecie. Przez wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat, pracowałam i nadal pracuję nad programem szkoleń ciągle doskonaląc i usprawniając go tak, aby mieli Państwo gwarancję, że Wasi pracownicy nabędą umiejętności, które będą przydatne, wartościowe i które w rezultacie przyniosą firmom, dla których pracują zysk.

Niewątpliwie ważne dla Państwa jest także sposób w jaki prowadzę szkolenia. Moje szkolenia są kameralne. Gwarantują więc bezpośrednią relację pomiędzy mentorem, a uczestnikami. Daje mi to możliwość obserwowania zachodzącego procesu grupowego, na bieżąco dostosowywania formy prowadzenia zajęć oraz przede wszystkim, daje mi doskonałą przestrzeń na dogłębne zajęcie się tematem i przećwiczenie realnych sytuacji, które zdarzają się w Państwa kulturze organizacyjnej.  Tak jak wspominałam wcześniej na moich szkoleniach nie tylko przekazują wiedzę teoretyczną, ale uczę konkretnych bardzo dokładnie określonych umiejętności, a przy okazji ćwiczenia które przygotowuję na potrzeby danego zespołu, produktu czy usługi inspirują i pobudzają kreatywność uczestników, co przekłada się na wdrażanie wypracowanych rozwiązań w codzienną praktykę zawodową. Wiele z ćwiczeń opiera się na scenach z teatru improwizacji i na grach symulacyjnych, które potem przekładane są na realne sytuacje z Państwa podwórka.  W mojej opinii warto szkolić pracowników właśnie w taki sposób, w którym ludzie samodzielnie wypracowują rozwiązania. Powszechnie wiadome jest bowiem, że tak wypracowane sposoby postępowania są z większym przekonaniem i bez żadnego oporu wprowadzane w życie. Wówczas mamy też pewność, że dane im konkretne umiejętności i kompetencje przełożą się na praktykę co spowoduje zwrot z inwestycji w tak opracowane, i poprowadzone szkolenie. Możliwość follow-upu po przygotowanym szkoleniu jest, a na pewno powinna być nierozłączną częścią procesu szkoleniowego. Jak często zdarzyło się Państwu coś zrozumieć w trakcie szkolenia, przyjąć to za pewnik, bo działał efekt WOW, jednak potem w codziennym życiu bez wsparcia, bez mentoringu, wrócić do „starych”, „skostniałych” zachowań? Wdrażanie, a w zasadzie pomoc przy wdrażaniu nowo nabytych umiejętności wręcz prosi się o  możliwość zadania dodatkowych, pogłębionych pytań trenerowi – ekspertowi, również po szkoleniu czyli na etapie wdrażania poznanej wiedzy. Dlatego w procesie, o którym piszę, bezwzględnie proponuję Państwu korzystanie z mentoringiu i/lub coachingu – słowem wsparcia we wdrażaniu tych nowych umiejętności i kompetencji. Chcę, zależy mi i co najważniejsze jestem w stanie wspierać uczestników moich szkoleń aż do momentu, gdy nabyte umiejętności staną się ich nieświadomą kompetencją.

Jeśli chcecie Państwo poznać szczegóły takiego podejścia procesowego, zapraszam do kontaktu i do skorzystania z aktualnie opracowanego, specjalistycznego programu szkoleniowego dla Waszych pracowników.