Czym jest organizacja ucząca się?

Organizacja ucząca się – to koncepcja zaproponowana przez Petera Senge w jego książce “Piąta Dyscyplina”, która opisuje organizację zdolną do ciągłego uczenia się i adaptowania do zmieniających się warunków. Taka organizacja osiąga sukces dzięki otwartości pracowników na nowe pomysły i trendy oraz ich stałemu doskonaleniu.

W organizacji uczącej się szkolenia i warsztaty są podstawą rozwoju wszystkich pracowników, także nas trenerów i coachów, którzy są częścią takiej organizacji. Pracownicy są przez nas nieustannie zachęcani do odkrywania nowych idei i trendów, a podejście trenerów i coachów do szkoleń – od ćwiczeń praktycznych, przez refleksję, konceptualizację, aż po eksperymentowanie – pozwala na ciągły rozwój i adaptację. Dzięki temu, każdy z nas nie tylko doskonali swoje umiejętności, ale także przyczynia się do wzrostu całej organizacji.

W takiej firmie, która predysponuje do nazwania jej organizacją uczącą się, szkolenia i warsztaty są integralną częścią jej codziennego życia. Nie traktujemy ich jako obowiązkowe spotkania, ale jako autentycznie rozwijające wydarzenia, które inspirują nas do dzielenia się refleksją i pogłębiania wiedzy. Nasze podejście do szkoleń jest zgodne z wartościami firmy, co sprawia, że organizacja nieustannie rośnie w siłę.

Warsztaty i szkolenia – aktywne uczenie się

Każde z naszych szkoleń jest starannie zaplanowane, aby zapewnić uczestnikom maksymalną wartość. Wykorzystujemy Cykl Kolba, który składa się z czterech etapów:

 1. Doświadczenie Konkretne
  Uczestnicy angażują się w praktyczne ćwiczenia, które stymulują ich zmysły i emocje. To właśnie tu zaczyna się prawdziwa nauka.
 2. Refleksja
  Po każdej aktywności poświęcamy czas na refleksję, analizując doświadczenia i wyciągając z nich wnioski. To etap, w którym dzielenie się spostrzeżeniami staje się kluczowe.
 3. Konceptualizacja
  Na podstawie zebranych refleksji tworzymy teorie i modele, które pomagają zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy działają w określony sposób.
 4. Eksperymentowanie
  Uczestnicy testują nowe podejścia i rozwiązania w praktyce, co prowadzi do kolejnych doświadczeń i zamyka cykl.

Emocje w zarządzaniu – klucz do sukcesu

Ostatnio prowadziłam szkolenie dla Kierowników, Koordynatorów i Liderów z tematu czy emocje pomagają czy przeszkadzają w zarządzaniu? Podczas naszych warsztatów dotyczących roli emocji w zarządzaniu, uczestnicy odkrywali, jak ważne jest zrozumienie i zarządzanie własnymi emocjami oraz emocjami innych. Ćwiczenia w ramach tych warsztatów pozwoliły na głęboką introspekcję oraz rozwijanie umiejętności empatii i komunikacji. Widok współpracowników, którzy dzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami, jest niezwykle inspirujący i buduje silniejsze więzi w zespole.

Feedback – sztuka dawania i przyjmowania

kolejnym szkoleniem, które ostatnio miałam przyjemność prowadzić w jednej z organizacji uczących się, było szkolenie dla działu obsługi klienta i koncentrowało się na udzielaniu i przyjmowaniu feedbacku zgodnie z najskuteczniejszymi technikami. Uczestnicy uczyli się, jak konstruktywnie przekazywać informacje zwrotne oraz jak otwarcie przyjmować opinie innych. Warsztaty te były pełne emocji, gdyż każdy miał szansę zarówno na pochwalenie swoich osiągnięć, jak i na zidentyfikowanie obszarów wymagających dalszego rozwoju. Dzięki temu zespół, który uczestniczył w warsztatach stał się jeszcze bardziej zjednoczony i w rezultacie jeszcze bardziej efektywny.

Praktyka w akcji

Na warsztatów najbardziej co mnie cieszy i raduje, to widok zaangażowanych uczestników w intensywne dyskusje, ćwiczenia grupowe i indywidualne refleksje. To momenty pełne koncentracji, radości z odkryć i autentycznego zaangażowania. Każdy uśmiech, gest i wymiana zdań pokazują, jak bardzo cenne są te spotkania dla rozwoju osobistego i zawodowego pracowników. Uwielbiam ten widok

Kontynuacja rozwoju

Choć nasze szkolenia są niezwykle efektywne, zawsze z uczestnikami dostrzegamy obszary, które mogą wymagać dodatkowej uwagi. Dbamy o to, aby nieustannie dostosowywać kolejne programy do zmieniających się potrzeb i oczekiwań naszych pracowników. Po każdych takich warsztatach dajemy zadania rozwojowe, które maja służyć uwalaniu zdobytej wiedzy.

Podsumowanie

Szkolenia i warsztaty z mojego trenersko-coachingowego punktu widzenia, to coś więcej niż tylko rutynowe spotkania. To dynamiczne, emocjonujące wydarzenia, także dla mnie, które wzmacniają wartości i poczucie sensu wykonywanej pracy. Dzięki nim autentycznie rosnę w siłę i mam pewność co do mojej misji życiowej, oddającej istotę działań skupionych na edukacji, wsparciu, inspirowaniu i motywowaniu ludzi do osiągania przez nich sukcesu i przy wykorzystaniu ich pełnego potencjału.