Zapraszam Cię dzisiaj do ćwiczenia innego niż zwykle. Dzisiaj dla odmiany będziemy rysować swoją bajkę. Możesz „rysować” w myślach, czyli sobie wyobrazić, bądź narysować na kartce papieru. Zachęcam Cię do rysowania na papierze, aby pozostał po Twojej wizji (przemyśleniach) ślad.

Zaczynamy 🙂

Znajdź bezpieczne dla Ciebie miejsce. Usiądź wygodnie i weź dowolnej wielkości kartkę papieru, a następnie zastanów się:

 • Z czym się właśnie mierzysz?
 • Na jakie pytanie chciałabyś/chciałbyś znaleźć rozwiązanie?
 • Nazwij to i narysuj.
 • A teraz, gdy już masz rysunek, przypatrz się temu, co narysowałaś/narysowałeś i zbuduj cel wg koncepcji SMARTER.

Dla przypomnienia:

S – Specyficzny, skonkretyzowany – jego zrozumienie nie powinno stanowić dla kłopotu, a sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację. Konkretny cel łatwiej osiągnąć niż cel ogólny. Żeby ustanowić konkretny cel należy odpowiedzieć sobie na 6 pytań wg angielskiej metody 6W:

 1. (Who) Kto jest związany z celem?
 2. (What) Co chcesz osiągnąć w efekcie końcowym?
 3. (Where) Określ miejsce, w którym chcesz się znaleźć.
 4. (When) Określ przedział czasu, w którym cel ma zostać osiągnięty.
 5. (Which) Określ wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu.
 6. (Why) Określ przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z jego osiągnięcia dla siebie i dla otoczenia.

M – Mierzalny  – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu lub przynajmniej umożliwić jednoznaczny pomiar jego realizacji.

A – Ambitny i Akceptowalny przez Ciebie – cel musi być stosunkowo trudny do osiągnięcia, musi stawiać wysoko poprzeczkę, ale jednocześnie być w zgodzie z postulatem osiągalności.

R – Realny do osiągnięcia – swojemu celowi należy zapewnić postulat realistyczności, który pokrywa się również i tu z postulatem osiągalności.

T – Totalny – cel powinien być namacalny, kompletny, możliwy do doświadczenia za pomocą 5 zmysłów. Jeśli tak jest, jeśli jesteśmy w stanie efekt końcowy zobaczyć, poczuć, dotknąć, „posmakować go”, „usłyszeć”, to wówczas taki cel jest dla nas bardziej atrakcyjny,  konkretny i mierzalny, a tym samym bardziej osiągalny. Jeżeli Twój cel nie jest w taki sposób „namacalny”, to powiąż go z innym swoim celem, który będzie spełniał warunki „namacalności”.

E – Ekologiczny – nie zaburzający komfortu nikogo z Twojego bliskiego i dalszego otoczenia.

R – Rejestrowalny – zapisywalny tzn. że masz go zapisać, narysować, stworzyć obraz, kolaż, szkic czyli coś, do czego będziesz mógł zajrzeć, na co będzie można popatrzeć w każdej chwili. Takie zapisanie  celu spełnia tak naprawdę kilka funkcji. Po pierwsze cel zostaje zapamiętany, trudniej o nim zapomnieć. Po drugie zanotowanie go dodatkowo motywuje Cię do jego osiągnięcia, a w razie trudności czy pojawiającego się lenistwa, nie można udać, że cel nigdy nie istniał. Po trzecie, jeśli dodatkowo wisi gdzieś na widoku, to widzą go też inni. Przed nimi trudno udać, że go nie było. Wreszcie, gdy jest zapisany, służy do raportowania przed samym sobą czyli mierzenia stopnia osiągnięcia celu i monitorowania na jakim etapie jego osiągnięcia jesteśmy w danym momencie, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy musimy nanieść jakieś poprawki, przyśpieszyć lub może zwolnić tempo.

Kiedy już to masz, kiedy sformułowałaś/sformułowałeś swój cel, chcę Cię zaprosić do wyobrażenia sobie, że właśnie w tej chwili zdarzył się cud. Naprawdę. 🙂 Pobądź z tą myślą i uwierz, że stał się cud i wszystko jest tak, jak chcesz żeby było. 🙂

 • Jak sądzisz, co innego powinno być teraz na rysunku?
 • Co byś w nim zmienił/zmieniła?
 • Co sprawi, że powiesz: „O! Naprawdę jest lepiej! Jest znakomicie!
 • Narysuj ten rysunek raz jeszcze – nie nanoś poprawek, chodzi o to, aby był on dla Ciebie czytelny.
 • Narysuj go tak, żeby wyglądał tak, jak chcesz, żeby było. 🙂

Możesz zacząć rysować. Rysując pomyśl, jaka zmiana nastąpiła. Wyobrażaj sobie Twój świat po zmianie.

 • Niech Twoja wizja po zmianie będzie pełna.
 • Niech będzie w niej tysiące szczegółów.
 • Niech będzie pięknie!
 • Daj sobie prawo do wyobrażenia sobie tego wszystkiego.
 • Niech Ci to zajmie tyle czasu, ile trzeba.
 • Może to być 5 minut, a może 20 i więcej.

Teraz zastanów się:

 • Kto jeszcze zauważy, że zmiana nastąpiła?

Kiedy już to masz, czas zastanowić się:

 • Jaki pierwszy, najmniejszy krok możesz zrobić, żeby stało się faktem to, o czym marzysz?
 • Jaki będzie kolejny krok?

Powodzenia! 🙂 <3

Jeśli już zrobiłaś/zrobiłeś wszystko i chcesz zabrać dla siebie przesłanie na koniec, to podaj numer od 1 do 24, a ja pokaże Ci zdjęcie z pytaniem, które będzie drogowskazem do działania. 🙂